Het rijwielbelastingplaatje 1941-1942

bron: Collectie Belasting & Douane Museum