Dit gedicht komt uit een kroniek van de katholieke geillstreerde Pers uit 1927
En is ondertekend met "Jac S"
Als iemand meer informatie over de schrijver of over het blad waarin dit gedicht verschenen is heeft, dan zou ik dat graag horen.

Het originele knipsel van dit gedicht is te zien onder de link: Documentatie.


Rijwielplaatjesjacht

't Jachtseizoen is weer geopend
Op de plaatjesloze fiets;
't Is zoowaar een aardig kijkspel;
Bovendien kost 't je niets.
Bij dozijnen zie 'k ze sneven;
"Afstappen", klinkt het bevel.
Wat de overtreder krijgt; nou,
Dat begrijpt u zeker wel....!

Wachten tot je bekeurd wordt,
Dat is Hollandsch naar den aard!
Steeds is iedereen gewaarschuwd:
Denk er om, het stalen paard
moest al zestien Januari
prijken met 't belastingmerk,
En zo niet, dan doet een ambt'naar
Het hem opgedragen werk!

't Jachtseizoen is weer geopend,
En er is weer heel veel "wild",
Velen, die geen plaatje hebben,
Worden, waar het kan "gevild".
Wees verstandig, ga niet fietsen,
Haal een plaatje, liefst meteen;
Ik ga 't ook doen, want 'k bedenk daar,
'k Heb er zelf zowaar nog geen.....!