Hein Colijn, zit voor het raam, drinkt zijn advocaatje.
Kijkt daarbij door het raam, naar een rijwielplaatje.
Tien miljoen, "t is te kort, geloof maar dat het waar is.
En de armen krijgen nu, korting van salaris.....