Naar aanleiding van het verdwijnen van het rijwielbelastingplaatje, maakte de toen bekende dichter Koos Speenhof, in 1941, het volgende gedicht.
Het werdt gepubliceerd in het "Rotterdams Nieuwsblad"van 3 mei 1941.
( in de oude spelling )


Het rijwiel plaatje

Rust in vrede, rijwielplaatje,
ach uw heengaan smart ons niets.
Wil voor eeuwig van ons scheiden,
leve... onze vrije fiets.
Op de borst geen ridderorde,
voor belasting eerlijkheid.
En al moppert de ontvanger,
dat gemodder zijn we kwijt.

Weg die rijwielplaatjes handel,
weg die dure gapperij.
Zwijntjesjagen zal wel blijven,
maar het plaatje is voorbij.
Voor wie schrale lonen beuren,
en toch veel "trappen" gaan.
Is de vrije fiets een wonder,
dat wel in de krant mag staan.

Vrijer zal de jeugd gaan trekken,
zuchten komen niet meer voor.
Als een schat haar rijwielplaatje,
bij een dikke kus verloor.
Is dit heengaan niet een teeken,
van de grooten nieuwe tijd?
Van de menschelijke vrijheid,
rustend op verdraagzaamheid.


(Een zwijntjesjager is een fietsen dief.)